Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 2/2012 Kierownika GOPS w Rąbinie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

Zarządzenie Nr 2/2012

1.0 MBPobierzPodgląd pliku