Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie
jest czynny dla Interesantów

Poniedziałek   715 - 1515
Wtorek           715 - 1515
Środa             715 - 1515
Czwartek       715 - 1515
Piątek            715 - 1515 

Przyjmowanie interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1115

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.