Przejdź do treści

Zespół Interdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy


Zarządzeniem Wójta Gminy Rąbino powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino. Podejmuje on działania interwencyjne w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i powstrzymania przemocy domowej. Zespół stosuje procedury w ramach “Niebieskiej Karty”- szybka reakcja na przemoc z powiadomieniem policji, sądu, prokuratury. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą: Kierownik GOPS, pracownik socjalny, policjant, pedagog, pielęgniarka środowiskowa, kurator zawodowy, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Aktualnie komisja pracuje w następującym składzie:

  1. Dorota Socik -przewodnicząca komisji
  2. Kamil Thiel -zastępca przewodniczącego
  3. Magdalena Jalowska -sekretarz
  4. Alicja Wiedro-Stempińska -członek komisji
  5. Aneta Mikołajczyk -członek komisji
  6. Ewa Antczak -członek komisji
  7. Iwona Gęsicka-Sopel -członek komisji
  8. Joanna Juraszek -członek komisji
  9. Monika Blutka -członek komisji
  10. Agnieszka Okuszko -członek komisji