Przejdź do treści

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rąbino na lata 2011-2015.

81 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rąbino na lata 2011-2015.

71 KBPobierzPodgląd pliku